Design, manufacture, service and installation of professional industrial cranes

Special – technological cranes

Special – technological cranes

Customized bridge cranes are generally integrated into the production process and often referred to as process or technological cranes.

Their basic characteristics:
– High degree of automation (crane control via a processor and dedicated software)
– Shift operation of up to 24 hours a day
– Very high reliability of operation
– Load handling is automatic, using:

  • Electromagnets
  • Hydraulic grabs
  • Special hydraulic or pneumatic lifters

 

Description

Mostna dvigala posebne izvedbe so praviloma integrirana v proizvodni proces in jih pogosto imenujemo procesna ali tehnološka dvigala.

Osnovne značilnosti so:
– Visoka stopnja avtomatizacije (krmiljenje dvigala preko procesorja in namenskega programja)
– Delo v izmenah, tudi 24 ur na dan
– Zelo visoka zanesljivost obratovanja
– Manipulacija bremena je samodejna z:

  • Elektromagnetom
  • Hidravličnim grabilcem
  • Specialnim hidravličnimi ali pnevmatičnimi prijemali

Več slik